UA-137729712-1DORADZTWO STRATEGICZNE – AGM Consulting

DORADZTWO STRATEGICZNE

Doradztwo strategiczne, czyli wyznaczamy kierunek

Działania żadnej firmy nie powinny być dziełem przypadku. Każda, nawet mała firma, potrzebuje planu działania, którego wdrażanie na bieżąco będzie monitorowane. O ile w przypadku najmniejszych przedsięwzięć gospodarczych plan taki znajdować się może wyłącznie w głowie właściciela, to w większych powinien przybrać formę spisanej strategii. Strategia nie może być jednak listą życzeń. Powinna być efektem pogłębionej analizy potrzeb, oceny pozycji strategicznej i potencjału organizacji, jej otoczenia konkurencyjnego i uwzględniać uwarunkowania makroekonomiczne.

Niezwykle istotnym elementem jest także umiejętność komunikowania strategii zarówno do wnętrza jak i na zewnątrz organizacji. Profesjonalne opracowanie dokumentów strategicznych przedsiębiorstwa wymaga m.in. znajomości metod analizy strategicznej, umiejętności określania wizji i misji przedsiębiorstwa i zwięzłego przedstawienia obranej drogi rozwoju. Prawidłowo przygotowana strategia pomaga wyznaczać kierunki i możliwości rozwoju organizacji i spojrzeć na nią perspektywicznie. Podpowiada, jak osiągnąć przewagę konkurencyjną i znaleźć swoje miejsce na rynku.

Dla naszych klientów opracowujemy strategie dostosowane do ich potrzeb i możliwości:

  • tworzymy strategie rozwoju przedsiębiorstw oraz zajmujemy się ich ewaluacją
  • budujemy strategie marketingowe i komunikacyjne przedsiębiorstw
  • wykonujemy audyty marketingowe i komunikacyjne
  • opracowujemy strategie promocji jednostek samorządu terytorialnego
  • opracowujemy system komunikacji strategii
  • projektujemy system kontroli przyjętej strategii
Przy tworzeniu strategii współpracujemy z dużą grupą specjalistów-praktyków biznesowych z różnych obszarów, którzy pełnią rolę konsultantów opracowywanych przez nas dokumentów strategicznych.