UA-137729712-1KIM JESTEŚMY – AGM Consulting

KIM JESTEŚMY

PRAKTYKA
PRZEDE WSZYSTKIM

Media i public relations to nasz chleb powszedni

Z sukcesami pracujemy w tych branżach już od blisko dwudziestu lat. W swojej pracy łączymy bogate doświadczenie wyniesione z mediów, (gdzie przeszliśmy wszystkie szczeble awansu zawodowego od dziennikarza do redaktora naczelnego) marketingu (kierowaliśmy działami promocji i agencją reklamową), public relations (zajmowaliśmy się doradztwem wizerunkowym i rzecznictwem prasowym)..

Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi.

Tworzymy zespół osób, które z powodzeniem łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami wyniesionymi z pracy w biznesie czy samorządzie terytorialnym.

Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielimy się z biznesem, samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz ze studentami różnych kierunków studiów. Jesteśmy z Pomorza i na tym obszarze realizujemy większość naszych zleceń, kryterium geograficzne nie jest jednak dla nas ograniczeniem.